Bukta 2013

Torsdag/Thursday

Fredag/Friday

Lørdag/Saturday

Alle bilder tilhører Edvard Kristiansen ved krisdev.com og kan ikke gjenbrukes videre uten avtale med undertegnede. Forespørsler kan sendes til edvardk@outlook.com.

All the images belong to Edvard Kristiansen and cannot be reused without permission from the owner. Requests can be sent to edvardk@outlook.com